2018 11 19 pracownik socjalny ef 01

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem obchodzonym dnia 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej. Dziś w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi odbyła się uroczysta Gala, promująca pozytywny wizerunek pracowników socjalnych, pracowników pomocy społecznej oraz pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podczas wydarzenia uhonorowani zostali pracownicy, którzy w swojej działalności wyróżniają się wybitną postawą, zaangażowaniem, wysokimi standardami etycznymi, dysponują rozległą wiedzą oraz tworzą nowatorskie metody i narzędzia pracy, czym przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego. W uroczystości wzięło udział blisko 400 osób z terenu całego województwa. Byli też przedstawiciele świata nauki, zajmujący się badaniami w dziedzinie pomocy społecznej. Obecny był również wicemarszałek WŁ Dariusz Klimczak.

- Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pracę socjalną w naszym regionie. Serdecznie gratuluję i dziękuję nagrodzonym i wyróżnionym dzisiaj pracownikom. Dziękuję za promocję pomocy społecznej, która jest dla nas wszystkich bardzo ważna i potrzebna. To jest wspaniały zawód, choć bardzo ciężki i wymagający. Ja osobiście nie wyobrażam sobie rozwoju naszej cywilizacji bez pracowników opieki społecznej – powiedział wicemarszałek Dariusz Klimczak.

W tym roku Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ogłosiło konkurs na najlepszych pracowników socjalnych, pomocy społecznej oraz pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Celem konkursu było propagowanie profesjonalizacji zawodu i kreowanie wizerunku nowoczesnego pracownika socjalnego oraz promowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu tego zawodu. Celem było również inspirowanie pracowników pomocy społecznej oraz pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do tworzenia nowatorskich programów i projektów służących rozwojowi oraz aktywizacji w tych obszarach oraz poszerzenie wiedzy z zakresu pracy służb pomocy społecznej i ich organizacji. Nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach przyznano 17 pracownikom opieki społecznej.

Uroczystość zakończył specjalny spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru im. S. Jaracza w Łodzi pt. „Lekcje Miłości” w reżyserii Rafała Sabary.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

2018 11 19 pracownik socjalny ef 02

2018 11 19 pracownik socjalny ef 03

2018 11 19 pracownik socjalny ef 04

2018 11 19 pracownik socjalny ef 05

2018 11 19 pracownik socjalny ef 06

2018 11 19 pracownik socjalny ef 07

2018 11 19 pracownik socjalny ef 08

2018 11 19 pracownik socjalny ef 09

2018 11 19 pracownik socjalny ef 10

2018 11 19 pracownik socjalny ef 11