Harmonogram szkoleń międzysektorowych z warsztatami „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”– grudzień 2018 r.

 

Harmonogramu coachingu dla pracowników socjalnych – grudzień 2018 r.

 

Harmonogramu szkoleń międzysektorowych z warsztatami „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”– grudzień 2018 r.

 

Harmonogramu szkoleń międzysektorowych z warsztatami „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”– listopad 2018 r.

 

Harmonogramu spotkań uczestników – listopad 2018 r. dotyczącego coaching dla pracowników socjalnych realizowanego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektem „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Harmonogram form wsparcia dotyczący Prac Zespołu roboczego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

 

Harmonogram spotkań uczestników – październik 2018 r. Coaching dla pracowników socjalnych

 

Harmonogram form wsparcia dotyczący Prac Zespołu roboczego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”



Harmonogram form wsparcia dotyczący Prac Zespołu roboczego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”



Posiedzenie Komitetu Sterującego



Harmonogram form wsparcia dotyczący realizacji regionalnej konferencji edukacyjnej w czerwcu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”



Harmonogram form wsparcia dotyczący Prac Zespołu roboczego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”