2020 02 18 karta seniora mk 01

W dniu 14 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie, przez Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego, 20 000 i 20 001 Karty Seniora Województwa Łódzkiego. Pani Krystyna Kozak ze Zgierza otrzymała 20 000 Kartę Seniora, a Pani Kazimiera Woźniak, również mieszkanka Zgierza, odebrała 20 001 Kartę.

 

2020 02 13 polityka spoleczna mk 01

W dniach 4, 5, 10 oraz 12 lutego 2020 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbył się cykl szkoleń z zakresu zlecania i rozliczania zadań publicznych Województwa Łódzkiego w obszarze polityki społecznej z wykorzystaniem nowych aktów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego celem było zapoznanie uczestników z najnowszymi wzorami dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych.

2020 01 28 konferencja rady seniorow mk 01W dniu 27 stycznia 2020 r. w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi odbyła się konferencja pt. „Rady Seniorów jako element wzmocnienia dialogu z lokalnym samorządem” zorganizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w Łodzi. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi było jej partnerem merytorycznym. Uczestnikami konferencji byli specjaliści zajmujący się polityką senioralną oraz przedstawiciele samorządów województwa łódzkiego, członkowie rad seniorów, słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora i organizacji pozarządowych.

2020 01 31 mieszkania wspomagane mr 01

Dnia 29 stycznia br. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jako Lider projektu „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, wraz z łódzkim partnerem Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych uczestniczył w uroczystym otwarciu mieszkania wspomaganego w gminie Brzeg, u opolskiego partnera projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowych wyjazdowych warsztatach kooperacyjnych pn. „Razem czy osobno – czy współpraca się opłaca” realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Warsztaty kooperacyjne adresowane są do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych (m.in. wymiaru sprawiedliwości, instytucji zatrudnienia i rynku pracy, oświaty, policji, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, instytucji kultury), w tym dla osób zarządzających, kluczowych a także pracowników z gmin i powiatów biorących udział we wdrożeniu Modelu Kooperacji 3D.

 

Warsztaty kooperacyjne przeznaczone są dla gmin biorących udział w realizacji projektu. Na dany termin kwalifikowane będą jedynie osoby z gmin, które są do niego przypisane. W każdym z warsztatów może wziąć udział maksymalnie 20 osób.

 

Terminy dwudniowych warsztatów kooperacyjnych:

 

Warsztat II

Sztuka synergii (w tym np. jak zbudować dobry zespół, sposoby skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole, podstawy negocjacji w kontekście rozwiązywania konfliktów itp.):

 • Dn. 11-12.02.2020 r. – Łowicz i Zgierz
 • Dn. 13-14.02.2020 r. – Tomaszów Mazowiecki i Łódź
 • Dn. 03-04.03.2020 r. – Sieradz i Zduńska Wola
 • Dn. 05-06.03.2020 r. – Piotrków Trybunalski i Radomsko

 

Warsztat III

Szkoła animacji społecznej (w tym np. rozpoznanie indywidualnych korzyści z podjęcia współpracy itp.):

 • Dn. 23-24.03.2020 r. – Tomaszów Mazowiecki i Łódź
 • Dn. 25-26.03.2020 r. – Łowicz i Zgierz
 • Dn. 21-22.04.2020 r. – Zduńska Wola i Sieradz
 • Dn. 23-24.04.2020 r. – Piotrków Trybunalski i Radomsko

 

Warsztat IV

Publiczne relacje i promocja działań w pomocy społecznej (w tym np. praktyczne zapoznanie uczestników z propozycjami na komunikację wewnętrzną itp.):

 • Dn. 11-12.05.2020 r. – Sieradz i Łódź
 • Dn. 13-14.05.2020 r. – Tomaszów Mazowiecki i Radomsko
 • Dn. 19-20.05.2020 r. – Łowicz i Zgierz
 • Dn. 21-22.05.2020 r. – Piotrków Trybunalski i Zduńska Wola

 

ZASADY REKRUTACJI:

 

1. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

2. Terminy zgłoszenia dla poszczególnych miast:

 • Łowicz: do 06.02.2020 r.
 • Zgierz: do 06.02.2020 r.

 

 • Tomaszów Mazowiecki: do 06.02.2020 r.
 • Łódź: do 06.02.2020 r.

 

 • Sieradz: 25.02.2020 r.
 • Zduńska Wola: 25.02.2020 r.

 

 • Piotrków Trybunalski: 27.02.2020 r.
 • Radomsko: 27.02.2020 r.

 

3. Zgłoszenie dotyczy udziału w trzech modułach.

W formularzu zgłoszeniowym nie należy zaznaczać terminów, mają one charakter informacyjny.

 

4. Po zakończeniu rekrutacji, za pomocą poczty elektronicznej, otrzymacie Państwo informację potwierdzającą udział w warsztatach.

 

5. Każdorazowo przed kolejnymi modułami prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym terminem warsztatów.

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (Małgorzata Marzec, Natalia Cała, nr tel. 42 203 48 32) oraz do odwiedzania naszej strony internetowej: www.rcpslodz.pl, gdzie w zakładce Projekty – Projekt KOOPERACJE 3D, znajdziecie Państwo więcej informacji na temat projektu oraz prowadzonej rekrutacji.

 

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia

2. Oświadczenie uczestnika

3. Regulamin uczestnictwa