Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza nabór kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego.
Formularze zgłoszeniowe należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi w terminie do dnia 16.03.2020 roku do godz.16.00. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

6 MARCA               ŁÓDŹ FABRYCZNA

12:00 – 18:00         HALA WSCHODNIA

Z okazji Dnia Kobiet Łódzka Kolej Aglomeracyjna zaprasza wszystkie  panie z Łodzi i województwa łódzkiego do świętowania na Dworcu Fabrycznym.


Święto kobiet jest doskonałą okazją do przeprowadzenia akcji, której celem jest m.in. zwrócenie uwagi na zdrowy tryb życia, czy wykonywanie badań profilaktycznych. Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym corocznym wydarzeniu. Na przybyłych czeka wiele atrakcji, które sprawią, że ten dzień będzie wyjątkowy.

2020 02 18 karta seniora mk 01

W dniu 14 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie, przez Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego, 20 000 i 20 001 Karty Seniora Województwa Łódzkiego. Pani Krystyna Kozak ze Zgierza otrzymała 20 000 Kartę Seniora, a Pani Kazimiera Woźniak, również mieszkanka Zgierza, odebrała 20 001 Kartę.

 

konferencja logo

Szanowni Państwo,
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza przedstawicieli samorządów lokalnych oraz ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa łódzkiego do udziału w Regionalnej Konferencji Upowszechniającej Model Centrów Usług Społecznych (CUS), która odbędzie się w Łodzi dnia 7 kwietnia 2020 r.

2020 02 13 polityka spoleczna mk 01

W dniach 4, 5, 10 oraz 12 lutego 2020 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbył się cykl szkoleń z zakresu zlecania i rozliczania zadań publicznych Województwa Łódzkiego w obszarze polityki społecznej z wykorzystaniem nowych aktów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego celem było zapoznanie uczestników z najnowszymi wzorami dokumentów związanych z realizacją zadań publicznych.