2017 10 04 srwl II 200x119W dniu 29 września 2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się drugie posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego.

Pani Magdalena Błaszczyk z Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej przedstawiła członkom Rady założenia do realizowanego badania dotyczącego diagnozy potrzeb osób starszych 60 + z terenu województwa łódzkiego. Celem badania jest identyfikacja i stworzenie typologii potrzeb osób w wieku senioralnym wraz ze sformułowaniem rekomendacji dla podmiotów realizujących politykę senioralną na terenie naszego województwa. Wyniki badania dostarczą także wiedzę, która będzie bazą do dalszych pogłębionych badań w tej tematyce.
Członkowie Rady zapoznali się z projektem „Regulaminu wydawania i użytkowania Karty Seniora Województwa Łódzkiego”. Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę pozytywnie opiniującą założenia Karty Seniora Województwa Łódzkiego wnioskując równocześnie o możliwe uproszczenie procedury jej wydawania. Następnie przedstawiono uczestnikom posiedzenia dwie propozycje wizualizacji Karty Seniora Województwa Łódzkiego oraz logotypu Rady. Po krótkiej wymianie opinii Rada dokonała wyboru.
W dalszej części obrad członkowie Rady omawiali sprawy wniesione m. in. sposób komunikacji i protokołowania posiedzeń, uczestnictwo przedstawiciela Rady w zespole ds. koordynacji i wdrażania „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020”, rozpowszechnienia informacji o powołaniu Rady i dostępności do jej przedstawicieli. Kolejne posiedzenie zaplanowano na grudzień bieżącego roku.

 

Społeczna Rada Seniorów Województwa Łódzkiego

 

Społeczna Rada Seniorów Województwa Łódzkiego