Dorosłe Dzieci Alkoholików – kim jest pacjent, którego tak się nazywa?W dniach 25 – 26.09.2017 r. odbył się I etap szkolenia poświęconego narzędziom i procedurom do pracy terapeutycznej z dorosłymi dziećmi alkoholików. Projekt obejmuje ogółem 40 godzin dydaktycznych zajęć prowadzonych w formie wykładów, warsztatów, case study, superwizji. Drugi etap odbędzie się w dniach 23 - 24 październik br.

 

 

Tematyka szkolenia dotyczy następujących zagadnień:

  1. Co to jest syndrom DDA? Z jakimi problemami zgłaszają się pacjenci DDA?
  2. Jak rozpoznać, zdiagnozować, zrozumieć problemy pacjenta DDA w pierwszej fazie terapii?
  3. Określenie celu terapii i zawierania kontraktu w terapii indywidualnej.
  4. Jak tworzyć program psychoterapii grupowej dla DDA?
  5. Przebieg procesu grupowego w psychoterapii DDA.
  6. Konkretne metody i techniki pracy z DDA.

Uczestnikami szkolenia są osoby pracujące w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa łódzkiego: certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień lub osoby ubiegające się o certyfikat psychoterapii uzależnień.