2019 12 04 gala ef 02

        2 grudnia 2019 r. w Sali Widowiskowej Teatru DOM w Łodzi odbyła się XII edycja Gali Wolontariatu. Gala Wolontariatu to cykliczna impreza integracyjna organizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” w Łodzi z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Celem przedsięwzięcia jest podsumowanie działań wolontarystycznych i nagrodzenie najbardziej aktywnych społeczników.

        Podczas Gali nastąpiło rozstrzygnięcie m.in.  lokalnej edycji konkursu „Barwy Wolontariatu” oraz przedsięwzięcia „Senior Wolontariusz – Lider Zmian Społecznych” – realizowanego z inicjatywy Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu „Centerko” w Łodzi, którego celem jest wzmocnienie kompetencji liderskich aktywnych przedstawicieli podmiotów i organizacji senioralnych, działających na terenie województwa łódzkiego.

        W III edycji przedsięwzięcia „Senior Wolontariusz – Lider Zmian Społecznych”, wzięło udział 20 osób reprezentujących 10 podmiotów z terenu naszego województwa. Najlepszy projekt „Od Zadumy do Dumy” realizowany przez Towarzystwo Miłośników Dłutowa, został uhonorowany statuetką Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

        Samorząd Województwa Łódzkiego reprezentowała Pani Anna Mroczek Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, która przedstawiła działania podejmowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego na rzecz wspierania, aktywizacji oraz integracji osób starszych z terenu województwa łódzkiego.

2019 12 04 gala ef 01

2019 12 04 gala ef 03

2019 12 04 gala ef 04

2019 12 04 gala ef 05