2019 10 04 otwarcie mz 01

W dniu 4 października 2019 r. w ramach Projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi razem z Partnerami Projektu: Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi oraz Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, przy udziale przedstawicieli Gmin Paczków, Biała i Brzeg uroczyście otworzyło mieszkania wspomagane zlokalizowane w Aleksandrowie Łódzkim.

 

Mieszkania zostały wyremontowane i zaadaptowane w ramach wypracowanego Modelu deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona oraz osób starszych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, w tym osobom z chorobami neurologicznymi, chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych, poprzez możliwość pilotażowego testowania usług w mieszkaniu wspomaganym.

 

Projekt realizowany jest w formule Partnerskiej tj.:

1) Lider Projektu: Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,

2) Partner nr 1: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, realizujący zadanie wdrożenie modelu i otwarcie 4 mieszkań wspomaganych w woj. łódzkim, Zadanie nr 3 – wdrożenie Modelu na terenie woj. łódzkiego.

  • Aleksandrów Łódzki

Mieszkania wspomagane dedykowane są mieszkańcom gminy Aleksandrów Łódzki, które są chore neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona lub osób starszych.

Informacji szczegółowych udziela Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych pod nr telefonu 42 616 06 20 www.tpn.org.pl

Mieszkańcom zakwalifikowanym do Projektu przysługuje:

a) Zamieszkanie w wyremontowanym i w pełni wyposażonym mieszkaniu,

b) Wsparcie świadczone w mieszkaniu przez wyspecjalizowaną kadrę, m.in. pracownika socjalnego, asystentów osób niepełnosprawnych, animatora czasu,

c) W ramach projektu zapewniamy poradnictwo specjalistyczne (m.in. psychologa, doradcę zawodowego, prawnika, dietetyka),

d) Mieszkanie bez barier architektonicznych,

e)Mieszkanie położone jest w zacisznej okolicy, w otoczeniu pasa zieleni,

f) Mieszkanie dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nowocześnie wyposażone,

g) Każde mieszkanie posiada swoją łazienkę oraz w pełni wyposażoną, nowocześnie urządzoną kuchnię,

h) W ramach Projektu opłacony jest czynsz i media,

i) Bezpłatny dowóz mieszkańców do lekarzy lub w celu załatwienia spraw urzędowych,

j) Bezpłatne treningi kompetencji społecznych, kulinarne, rehabilitacja społeczna, materiały i produkty do realizacji treningów, spotkania integracyjne, wyjazdy.

 

Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi: 10 171 999,20 zł.

Termin realizacji Projektu: od 03.04.2018 r. do 31.03.2022 r.

 2019 10 04 otwarcie mz 02

2019 10 04 otwarcie mz 03

2019 10 04 otwarcie mz 04

2019 10 04 otwarcie mz 05

2019 10 04 otwarcie mz 06

2019 10 04 otwarcie mz 07

2019 10 04 otwarcie mz 08

2019 10 04 otwarcie mz 09