2019 06 17 roboty budowlane

W dniu 13 czerwca br. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe z 22 przedstawicielami Wnioskodawców, którym Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Uchwałą Nr 535/19 z dnia 19 kwietnia 2019 roku środki na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Podczas spotkania omówiono m. in. kwestie związane z rozliczaniem umów zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a Wnioskodawcami na realizację ww. robót budowlanych.

 

2019 06 17 roboty budowlane 01