2019 06 12 sztuka jak balsam ef 01

Uroczyste rozstrzygnięcie XXI edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej dla Osób Chorych Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam” odbyło się w dniu 06 czerwca 2019 roku, w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a.

Do Przeglądu zgłoszono 157 prac z dwudziestu jeden Warsztatów Terapii Zajęciowej i dziewiętnastu Środowiskowych Domów Samopomocy oraz z dwóch Stowarzyszeń pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszego województwa. Tegoroczny temat przewodni Konkursu brzmiał „Pokoloruj Łódzkie” – na 100 lat województwa łódzkiego. Zgłoszone prace oceniane były w czterech kategoriach: rysunek, malarstwo, sztuka użytkowa, techniki mieszane. Uczestnicy zajęć posługiwali się dowolną techniką wykonania prac - wśród prac zgłoszonych do konkursu znalazły się m.in. obrazy, obrazy malowane na szkle, linoryty, rysunki, prace przestrzenne, prace wykonane na szydełku i makatki.

W trakcie uroczystego rozstrzygnięcia Przeglądu nagrody i dyplomy zostały wręczone zwycięzcom poszczególnych kategorii przez Panią Ewę Marciniak p.o. dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i Pana Piotra Bierczyńskiego Zastępcę Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

 

Zgromadzonym widzom artyści z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy zaprezentowali inscenizację pt. „Miłość nie jedno ma imię ”, a artyści z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń "ORPEL" w Łodzi przedstawienie pt. „MOJA ŁÓDŹ - MOJE MIASTO”, przygotowane specjalnie na 100-lecie Województwa Łódzkiego, jak również studenci Akademii Muzycznej w Łodzi, którzy zaprezentowały piosenki musicalowe.


2019 06 12 sztuka jak balsam ef 02

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 03

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 04

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 05

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 06

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 07

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 08

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 09

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 10

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 11

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 12

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 13

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 14

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 15

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 16

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 17

2019 06 12 sztuka jak balsam ef 18