Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w terminie 05 – 07 czerwca 2019 r. organizuje III edycję szkolenia pn. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych” dla łącznie 80 członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa łódzkiego.

 

Podczas szkolenia omówione zostaną 4 moduły tematyczne:

Moduł 1: Specyfika kontaktu z osobą starszą doznającą przemocy w rodzinie

Moduł 2: Strategie pomocy osobie starszej doznającej przemocy

Moduł 3: Praca interdyscyplinarna na rzecz środowiska, w którym żyje krzywdzony senior

Moduł 4: Metody dbania o jakość pracy i dobrostan osoby pomagającej

 

Trenerami prowadzącymi zajęcia będą certyfikowane specjalistki i superwizorki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, związane z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: Agnieszka Czapczyńska, Renata Durda, Agnieszka Machnowska, Agnieszka Olszewska.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dydaktyką oraz materiałami ponosi Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Istnieje również możliwość skorzystania (nieodpłatnie) z transportu zapewnianego przez Centrum (wyjazd spod siedziby RCPS ul. Snycerska 8 na miejsce szkolenia i powrót do Łodzi, ul. Snycerska 8). Miejscem realizacji szkolenia będzie ośrodek/hotel zlokalizowany na terenie województwa łódzkiego. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana odrębnym pismem (osobom zakwalifikowanym), po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tej sprawie.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, którzy pracują z osobami doznającymi lub stosującymi przemoc w rodzinie.
Z jednego zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej można zgłosić maksymalnie pięć osób, które nie uczestniczyły w dwóch wcześniejszych edycjach ww. szkolenia (szkolenia realizowane były w listopadzie 2019 roku).

 

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania się w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2019 r. (poniedziałek). O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, prosimy o poinformowanie organizatora o Państwa decyzji lub o oddelegowanie osoby w zastępstwie najpóźniej do dnia 30 maja 2019 r. W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikiem z Wydziału ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom tel. 42/203 48 42.

 

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych