2019 04 11 ekonomia spoleczna ef 01

W dniach 4 i 5 kwietnia br. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8 odbył się warsztat dla pracowników podmiotów reintegracyjnych. „Odbuduj most do wewnętrznej motywacji” na temat metod radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, pracy nad wewnętrznym zaangażowaniem czy wspierania innych w odbudowywaniu zaangażowania. Podczas warsztatu wykorzystano wiele aktywnych metod szkoleniowych takich jak: mini wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami z elementem dyskusji z uczestnikami, burze mózgów, praca w parach i trójkach, ćwiczenia indywidualne. Uczestnicy otrzymali skrypt oraz zestaw zadań wdrożeniowych, pozwalających na skuteczne wykorzystanie nowych umiejętności w środowisku pracy.


Warsztat poprowadziła Izabela Nowaczyk z Fundacji 4 KROKI – coach, trenerka, mediatorka, od lat wspierająca ludzi w samodzielnym poszukiwaniu odpowiedzi w kwestii swojego życia, bez sugerowania rozwiązań co jest dla nich najlepsze.


Warsztat został zorganizowany w ramach projektu realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.


2019 04 11 ekonomia spoleczna ef 02

2019 04 11 ekonomia spoleczna ef 04

2019 04 11 ekonomia spoleczna ef 03