2019 02 25 ii posiedzenie konwentu dyrektorow ef 0122 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się II Posiedzenie Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczył Robert Baryła członek zarządu województwa łódzkiego oraz Anna Mroczek dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


Robert Baryła otwierając posiedzenie podkreślił znaczenie działań podejmowanych przez Konwent na rzecz wzmocnienia i kreowania polityki społecznej w naszym regionie oraz służących wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z kolei Anna Mroczek wskazała kierunki działań Konwentu na 2019 rok z uwzględnieniem inicjatyw zaplanowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w bieżącym roku. Pani Elżbieta Ochocka przewodnicząca Konwentu omówiła cele i zadania Konwentu oraz podsumowała jego dotychczasowe działania. Następnie członkowie Konwentu dokonali krótkiej prezentacji.


W drugiej części spotkania, Pani Agnieszka Krawczyk z Kancelarii Radców Prawnych A. Krawczyk, A. Sygnet s.c. w Łodzi, odpowiadała na pytania uczestników z zakresu problemów występujących w poszczególnych jednostkach w kontekście RODO. Dyskusja na temat bieżących trudności jednostek oraz propozycje zadań zgłaszane przez uczestników na 2019 rok zamknęły II posiedzenie Konwentu.

2019 02 25 ii posiedzenie konwentu dyrektorow ef 02

2019 02 25 ii posiedzenie konwentu dyrektorow ef 03

2019 02 25 ii posiedzenie konwentu dyrektorow ef 04