szkolenieStowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ma przyjemność zaprosić na bezpłatne superwizje grupowe dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.


Zadanie jest realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Pierwsza superwizja odbędzie się 22 marca 2019 r. w godzinach 10:00 - 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Niebieska Linia (ul. Jaktorowska 4, Warszawa - Wola). Jedno spotkanie obejmuje 5 godzin i prowadzone będzie przez superwizora z wieloletnim doświadczeniem.


Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2019 r.


Zaproszenie superwizje

Formularz zgłoszeniowy