2018 12 21 konferencja ef 01W dniu 20 grudnia 2018 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyła się konferencja prasowa podsumowująca wojewódzką kampanię promującą pozytywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego, realizowaną przez Fundację Innopolis w ramach projektu pn. „Superman i Spiderman - superbohaterowie z rodziny zastępczej (kontynuacja kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze na terenie województwa łódzkiego)”, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

W konferencji udział wzięli: Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Robert Baryła, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mroczek oraz prezes Fundacji Innopolis Tomasz Bilicki.

Głównym celem projektu „Superman i Spiderman - superbohaterowie z rodziny zastępczej (kontynuacja kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze na terenie województwa łódzkiego)” jest upowszechnienie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego na terenie województwa łódzkiego poprzez działania pozytywnie promujące rodzinną pieczę zastępczą – pozyskiwanie kandydatów na rodziców adopcyjnych. Przez cały rok wolontariusze ciężko pracowali, aby poprawić wizerunek rodziców zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych. Przebrani za Supermana i Spidermana, którzy też wychowali się w rodzinie zastępczej, rozdawali foldery w kształcie domu i udzielali informacji o rodzicielstwie zastępczym, nagrywali filmy, robili zdjęcia, wypowiadali się w mediach.

Według stanu na 31 marca 2018 r. w województwie łódzkim funkcjonowało 2949 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których wychowywało się 4137 dzieci. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. nastąpił niewielki spadek liczby podmiotów rodzinnych form pieczy zastępczej - o 2,2 %. Zmniejszyła się również liczba dzieci – także o 1,2 % umieszczonych w tych formach pieczy zastępczej, stąd działania samorządu województwa mające na celu wsparcie powiatów w pozyskiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych. Na terenie województwa łódzkiego największym wyzwaniem w zakresie pieczy zastępczej jest efektywne poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, co pozwalałoby umieszczać dzieci w przyjaznych warunkach.

2018 12 21 konferencja ef 02

2018 12 21 konferencja ef 03

2018 12 21 konferencja ef 04