Z przyjemnością informujemy, że w ramach wieloletniego programu „Senior+”, którego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych, w dniu 26 listopada 2018 r. został ogłoszony kolejny otwarty konkurs ofert. Projekty mogą składać samorządy (gminy, powiaty). Łączna kwota na dotacje w 2019 r. wynosi 80 mln złotych.

Tegoroczne projekty mogą być  tylko „jednoroczne” tj. realizowane i zakończone w 2019 r.

Dotacja może być przeznaczona na:
-    utworzenie lub wyposażenie dziennych domów i klubów „Senior+”
-    dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek.

 

Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 r., do godziny 16:00. Projekt należy złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 28 lutego 2018 r.

 

Ogłoszenie o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/400

Informacji udziela Departament Polityki Senioralnej w każdy pn., śr., pt. w godzinach 9:00- 12:00, pod numerem tel. 22 661 18 47.

Szczegółowych informacji udzielają także pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod numerami telefonów: 42 664-20-07, 42 664-20-60, 42 664-20-27 oraz w sprawach związanych z utworzeniem i wyposażeniem placówek 42 664-10-93.