logo

Szanowni Państwo,
Od 2015 roku wspieramy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego rozwój usług społecznych. Dzięki funduszom unijnym w naszym regionie:

•powstały, albo rozwinęły działalność placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży;

•utworzono kluby seniora;

•zorganizowano formy dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych w ośrodkach wsparcia;

•rozpoczęły funkcjonowanie nowe wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego;

•osoby niesamodzielne skorzystały w miejscu zamieszkania z pomocy opiekunek i wsparcia asystentów;

•wspierane są zarówno rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, jak i rodziny zastępcze i wychowankowie pieczy.


Nadchodzący nowy 2019 rok jest doskonałą okazją by zaplanować wsparcie, które jeszcze lepiej trafi w potrzeby i oczekiwania zarówno uczestników projektu, jak i wnioskodawców odpowiedzialnych za realizację wsparcia. W tym celu planujemy przesunięcie dodatkowych aż 14 000 000 EURO na konkursy dotyczące rozwoju usług społecznych.

Jeżeli pracujesz w pomocy społecznej, w samorządzie terytorialnym albo prowadzisz fundację, stowarzyszenie czy inny podmiot, który zajmuje się wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym skorzystaj z funduszy unijnych by pomóc potrzebujących.

W dniach 10-12.12.2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi organizujemy robocze spotkania, konsultacje dotyczące potrzeb na realizacje usług społecznych w naszym regionie. Twój głos ma dla Nas znaczenie. Przyjdź i opowiedz nam o swoim planach i potrzebach innych. Jeżeli chcesz wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami, albo zorganizować pomoc osobom niesamodzielnym, w tym osobom starszym skonsultuj z Nami swój pomysł.

Zależy Nam by zebrać informacje od podmiotów i osób będących najbliżej potrzebujących. Dzięki czemu będziemy mogli zaplanować ogłoszenie w 2019 roku konkursów odpowiadających potrzebom i możliwościom naszego województwa.

Przez trzy kolejne dni w godzinach 11.00-13.00 będziemy czekać Was w siedzibie WUP w Łodzi ( Wólczańska 49 w auli budynku B na 1 piętrze):

•Dzień I: 10.12.2018 r. przedstawiciele JST (poziom gminy) i ich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej)

•Dzień II: 11.12.2018 r. przedstawiciele JST (poziom powiatu) i ich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (powiatowe centra pomocy rodzinie)

•Dzień III: 12.12.2018 r. przedstawiciele NGO i innych podmiotów zajmujących się statutowo wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nie czekaj zapisz się już dziś na właściwe spotkanie:

link do formularza rejestracyjnego