2018 10 30 profilaktyka zdrowia ef 01

26 października 2018 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyła się prelekcja psychoedukacyjna prowadzona przez psycholożkę Aleksandrę Mazur - Libiszewską dla pracowników jednostki z tematyki stresu, wypalenia zawodowego, depresji i zaburzeń snu. Prelekcja została zorganizowana w ramach projektu „Ocena kondycji psychicznej” finansowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (cel operacyjny 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa) przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina.