szkolenia

W trosce o bezpieczeństwo zawodowej kadry pomocy społecznej w bieżącym roku Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie podwyższania poziomu bezpieczeństwa zawodowej kadry pomocy społecznej, zorganizowało cykl jednodniowych szkoleń pn. „Warsztaty dla pracowników zatrudnionych w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie w zakresie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej”.

25 października br. odbyło się czwarte i ostatnie z zaplanowanych na ten rok szkoleń. Program szkoleń miał charakter praktyczny i był skonstruowany w sposób umożliwiający poszerzenie umiejętności przedstawicieli pomocy społecznej w zakresie bezpośredniego kontaktu w sytuacji kryzysowej, w tym przeprowadzania interwencji w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. Tematy realizowane podczas 8 – godzinnych szkoleń dotyczyły m.in.: ćwiczenia umiejętności nawiązania pierwszego kontaktu w sytuacji kryzysowej, ćwiczenia umiejętności podtrzymania kontaktu do przyjazdu negocjatorów policyjnych, ćwiczenia umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, w tym kontrolowania złości. Szkolenie jest kontynuacją działań podjętych przez Samorząd Województwa Łódzkiego w latach 2015 - 2017. W tym czasie przeszkolono 474 osoby.