2018 10 23 konwent ef 01

22 października 2018 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się pierwsze posiedzenie Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego, organu o charakterze opiniująco - doradczym oraz konsultacyjnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju działań podejmowanych przez Centra. Posiedzenie otworzyła pani Anna Mroczek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, prowadziła je natomiast Przewodnicząca Konwentu, pani Elżbieta Ochocka, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. Projekt „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” zaprezentowały pani Magdalena Gursztyn oraz pani Anna Światlak z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. O tym, jak działać, aby adopcja przebiegała sprawnie w ramach współpracy powiatowych centrów rodzinie z ośrodkiem adopcyjnym opowiedziała pani Beata Kwaśniak, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi. Posiedzenie zamknęło wystąpienie pana Artura Orskiego, Koordynatora regionalnej kampanii "Miej to z głowy" realizowanej w ramach projektu "Ocena kondycji psychicznej" finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia.

 

2018 10 23 konwent ef 02

2018 10 23 konwent ef 03

2018 10 23 konwent ef 04

2018 10 23 konwent ef 05