2018 10 23 festiwal ef 01

19 października 2018 r. w Klubie „Dąbrowa” Filia Centrum Kultury Młodych w Łodzi odbył się Festiwal Folklorystyczny Seniora Województwa Łódzkiego, w którym wzięło udział prawie 100 osób. To inicjatywa uczestników II edycji przedsięwzięcia pn. „Senior Wolontariusz – Lider Zmian Społecznych”, Pana Marka Sobczyka oraz Pana Jerzego Matuszewskiego reprezentujących Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Ognisko Sprawność” w Łodzi. Na scenie zaprezentowało się 7 zespołów: Zespół z Andrzejowa; Zespół „Gospochy” reprezentujący Miejski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolnych w Łodzi; Zespół „Wrzosy” z Domu Dziennego Pobytu w Łodzi (ul. Narutowicza); Zespół „Retkinianki” z Łodzi; Zespół Niezapominajki z Domu Dziennego Pobytu w Łodzi (ul. Jaracza); Zespół z Nowosolnej oraz Zespół „Wigorzanki” z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Łodzi. Jury w składzie: p. Maria Kaczmarczyk z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, p. Marek Sobczyk oraz p. Jerzy Matuszewski z TKKF „Ognisko Sprawność” w Łodzi nagrodziło następujące zespoły: I miejsce – dla Zespołu „Retkinianki”, II miejsce – dla Zespołu „Wrzosy”, III miejsce – Zespół „Niezapominajki”. Wyróżniono 2 zespoły: Zespół z Nowosolnej oraz Zespół „Wigorzanki”. Pozostałe zespoły otrzymały podziękowania w formie dyplomów.

„Senior Wolontariusz – Lider Zmian Społecznych” to długofalowy projekt, realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu „Centerko” w Łodzi, którego celem jest wzmocnienie kompetencji liderskich aktywnych osób w wieku 60 +. Projekt składa się z trzech modułów: szkoleniowego (mającego na celu rozwój wiedzy i pozyskanie podstawowych kompetencji z zakresu wolontariatu seniorów, pełnienia roli lidera w środowisku lokalnym oraz umiejętności w planowaniu i realizacji inicjatyw wolontarystycznych przy współpracy z lokalnymi partnerami), animacyjnego (realizacja w środowisku lokalnym projektów wolontarystycznych przy wsparciu coacha/mentora) oraz ewaluacyjnego (prezentacja zrealizowanych projektów podczas grupowej sesji follow-up). Najlepszy projekt zostanie uhonorowany statuetką Marszałka Województwa Łódzkiego podczas uroczystej Gali Wolontariatu 3 grudnia 2018 r.

2018 10 23 festiwal ef 02

2018 10 23 festiwal ef 03

2018 10 23 festiwal ef 04

2018 10 23 festiwal ef 05