2018 10 11 spotkanie podmiotow ef 01

W dniu 10 października 2018 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli podmiotów o charakterze reintegracyjnym z terenu województwa łódzkiego, w ramach projektu Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim na lata 2018 – 2023. Podczas spotkania zaprezentowane zostały projekty realizowane przez Wydział Pomocy i Integracji Społecznej RCPS w Łodzi w ramach PO WER:  „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, a także projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.”

Największe zainteresowanie wzbudziły jednak zasady projektowania uniwersalnego w budynkach i przestrzeni publicznej oraz prezentacja Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD, działającego przy RCPS w Łodzi. Możliwość przedstawienia swojej oferty dla podmiotów reintegracyjnych miały również Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej: OWES Centrum KLUCZ prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO i OWES JA – TY – MY prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”. Pan Marcin Kozieł reprezentujący Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, omówił zasady aplikowania
o środki UE w ogłaszanych konkursach, dotyczących wsparcia na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej, służące realizacji usług reintegracji społeczno – zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ w ramach RPO WŁ 2014 – 2020.

Spotkania z podmiotami reintegracyjnymi są kontynuacją funkcjonowania regionalnej sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych  z województwa łódzkiego.

2018 10 11 spotkanie podmiotow ef 02

2018 10 11 spotkanie podmiotow ef 03

2018 10 11 spotkanie podmiotow ef 04