logotyp

Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu naboru do projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.


do dnia 14.09.2018 r.

 


Podstawowym celem naboru jest wyłonienie 3 gmin z terenu województwa łódzkiego, które zdecydują się na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom/ mieszkańcom danej gminy, o specyficznych potrzebach m.in.: osobom z chorobami neurologicznymi w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych.