Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym Prac Zespołu roboczego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Do pobrania: Harmonogram