2018 07 06 powolanie konwentu aa 01Dnia 6 lipca 2018 r. w Małej Sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyła się Uroczystość Inaugurującą Powołanie Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego. Uroczystość otworzył pan Dariusz Klimczak, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, głos zabrała także pani Wiesława Kurowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Opoczna, reprezentująca powiatowe centra z województwa łódzkiego. Na uroczystości było obecnych 20 z 24 Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego.

 

Podczas Uroczystości został wybrany Przewodniczący Konwentu, którym została Pani Elżbieta Ochocka, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie oraz Zastępca Przewodniczącego, Pan Jan Andrzej Więckowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim. Konwent Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego jest organem o charakterze opiniująco-doradczym oraz konsultacyjnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju działań podejmowanych przez Centra. Celem działania Konwentu jest wypracowanie wspólnych stanowisk Centrów w sprawach sposobu wykonywania zadań pomocy społecznej realizowanych przez powiaty i wyrażanie wspólnych stanowisk w sprawach projektowanych rozwiązań dotyczących realizacji zadań ustawowych.

 

2018 07 06 powolanie konwentu aa 02

2018 07 06 powolanie konwentu aa 03

2018 07 06 powolanie konwentu aa 04