Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym realizacji regionalnej konferencji edukacyjnej w czerwcu 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Do pobrania: Harmonogram