szkolenia logo

Szanowni Państwo,

Informujemy o planowanej realizacji projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Szkolenie specjalizacyjne będzie prowadzone na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i PS -DPS.VI.51112.54.MJ/2015(21) z dnia 25.11.2015 r. w II turach ( I tura – 40 osób tj. 2 grupy po 20 osób i II tura – 60 osób tj. 3 grupy po 20 osób), w systemie stacjonarnych, 11- zjazdów weekendowych -sobota i niedziela, I tura specjalizacji zostanie zrealizowana od 13.10.2018 r. do 16.06.2019 r., II tura od 14.09.2019 r. do 07.06.2020 r. W ramach projektu uczestnikom specjalizacji, poza realizacją usługi edukacyjnej, zostaną zapewnione usługi dodatkowe, tj.:

- pokrycie kosztów podróży;

- pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem tj. kolacja i śniadanie;

- pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i podręczników;

- pokrycie kosztów wyżywienia – obejmującego obiad, a także przerwę kawową (napoje, ciasta, owoce lub ciastka kruche),

- ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na czas specjalizacji;

- obsługa administracyjno – biurowa.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem ROPS w Opolu – p. Agnieszką Ponikowską, która odpowiada za proces rekrutacji nr tel. 77 44 15 250 wew. 20