2018 04 20 karta seniora om 01

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich miało miejsce uroczyste wręczenie Kart Seniora Województwa Łódzkiego. Uczestnicy spotkania odbierali swoje karty z rąk Pani Jolanty Zięby Gzik – Członka Zarządu WŁ oraz Pani Anny Mroczek – Dyrektor RCPS w Łodzi. W uroczystości wziął również udział Pan Marek Jednak – Wójt Gminy Strzelce Wielkie.

Spotkanie stworzyło okazję do przybliżenia polityki senioralnej realizowanej przez Samorząd Województwa Łódzkiego oraz przedstawienia aktywności członków Koła. Od dziś posiadacze karty mogą korzystać ze zniżek i ulg oferowanych przez 31 partnerów programu Karta Seniora Województwa Łódzkiego.

2018 04 20 karta seniora om 02

2018 04 20 karta seniora om 03

2018 04 20 karta seniora om 04