ngo logo

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 17 kwietnia 2018 roku rozstrzygnął  otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. Działania na rzecz osób starszych - realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego pn.: „Edukacja prozdrowotna poprzez zajęcia ruchowe i wykładowe „Aktywny Senior”

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. Działania na rzecz osób starszych - realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego pn.: „Aktywizacja seniorów z obszaru gminy Ujazd oraz powiatu piotrkowskiego”

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. Działania na rzecz osób starszych - realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego pn.: „Subregionalne Centrum Zdrowego Seniora”


Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są tutaj