2018 04 09 konferencja Szanowni Państwo,
w imieniu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkiej Konferencji na Temat Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień, adresowanej  do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty oraz terapeutów poradni leczenia uzależnień z terenu województwa łódzkiego.
Konferencja odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r., w Sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8 w Łodzi.

Czytaj więcej...