2018 04 03 kongres ef 01 22 marca 2018 r. w siedzibie Centrum Kształcenia Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”. Celem Kongresu było wypracowanie konsensusu pomiędzy ekspertami a władzami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki zdrowotnej w zakresie strategicznych kierunków profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce, a także zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy i działań podejmowanych w tym obszarze. Wśród zaproszonych wykładowców byli specjaliści z kraju i zagranicy.

Organizatorami Kongresu byli: Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego, Zespół Roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Uczelnia Łazarskiego oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

 

Pliki do pobrania:

 

2018 04 03 kongres ef 02

 

2018 04 03 kongres ef 03

 

2018 04 03 kongres ef 04

 

2018 04 03 kongres ef 05