IV posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa ŁódzkiegoW dniach 1 - 2 marca 2018 r. w Hotelu Medical Spa Lawendowe Termy w Uniejowie odbyło się wyjazdowe spotkanie członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego oraz przedstawicieli Samorządu Województwa Łódzkiego. Podczas czwartego posiedzenia Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego Janina Tropisz - przewodnicząca Rady omówiła projekt dokumentu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ”, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów dotyczących osób starszych oraz podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań.

Przewodnicząca zwróciła uwagę na potrzebę opracowania przez członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego ankiety diagnozującej potrzeby osób starszych w naszym województwie oraz działalność Gminnych Rad Seniorów. Ankieta byłaby skierowana do Wójtów, Burmistrzów oraz Prezydentów Miast, a uzyskane wyniki stanowiłyby źródło cennych informacji pomocnych w kształtowaniu polityki senioralnej w województwie łódzkim. W drugiej części posiedzenia uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego oraz dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dariusz Klimczak wicemarszałek województwa łódzkiego podziękował członkom Społecznej Rady Seniorów za zaangażowanie w działalność na rzecz seniorów z regionu łódzkiego „Państwa praca jest pracą społeczną, dobrowolną. Dziękuję za zaangażowanie w działalność na rzecz seniorów i wspieranie Samorządu Województwa Łódzkiego w kreowaniu polityki senioralnej”. Anna Mroczek dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wskazała na cel spotkania z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego WŁ „Dzisiejsze spotkanie ma formę konsultacji w związku z organizowanymi po raz pierwszy w województwie łódzkim senioraliami. Zależy nam, aby efektem dzisiejszego spotkania były wypracowane założenia dla organizacji przedsięwzięcia, które będzie odpowiedzią na potrzeby i upodobania seniorów.” Senioralia odbędą się na przełomie sierpnia i września bieżącego roku w czterech miastach na terenie województwa łódzkiego. Każde z miast reprezentuje inny subregion województwa.
W spotkaniu udział wzięli Marek Mazur przewodniczący Sejmiku WŁ, Marcin Skorupiński dyrektor Kancelarii Sejmiku, Marcin Młynarczyk dyrektor Kancelarii Marszałka, Dorota Wodnicka dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, Monika Matusiewicz zastępca dyrektora Łódzkiego Domu Kultury, Barbara Woźnicka dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki, Magdalena Amrozik zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz Bartłomiej Wójcik p. o. zastępcy dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

 

IV posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

 

IV posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

 

IV posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

 

IV posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

 

IV posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

 

IV posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego