ngo logoZarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie, w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. - Działania na rzecz osób starszych.  Nazwa zadania: „Subregionalne Centrum Zdrowego Seniora”

 

 

Nabór ofert prowadzony jest od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 23.02.2018 roku do godz. 16.00.

Do pobrania:

21.02.2018 r.  Sprostowanie do ogłoszenia

dokumentacja konkursu