Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, do których znajdują zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia  społecznego, realizuje Wojewoda Łódzki (w związku z wejściem w życie zmian w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, wprowadzonych ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. Poz.1428),                        

Postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego wszczęte przed 1 stycznia 2018r., w tym także wszystkie czynności podjęte w ramach tych postępowań będą kontynuowane przez wojewodę.   

Dla mieszkańców województwa łódzkiego oznacza to, iż od 1 stycznia 2018 r. sprawy w powyższym zakresie będą realizowane w Wydziale Funduszy Europejskich i Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 w Oddziale do spraw koordynacji świadczeń rodzinnych.

Wszelkie informacje na powyższy temat można uzyskać pod nr. telefonów

Tel.: 42 664 10 73; tel. 42 664 10 74

Wykaz telefonów