posiedzenie miniW dniu 14 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi odbyło się trzecie posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego.

 Przewodnicząca Rady Pani Janina Tropisz krótko przedstawiła zasady tworzenia i funkcjonowania Rad Seniorów. Podkreślała jak ważną rolę w stanowieniu o sprawach osób starszych mogą odgrywać Rady Seniorów. To m.in. platforma dialogu między seniorami a władzami lokalnymi. Dlatego tak istotne jest zaangażowanie w ich tworzenie lokalnych liderów, często członków Rady.
Szeroko omówiła zasady otwartego konkursu ofert na 2018 r. ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Wieloletniego Programu „Senior+”. Program oferuje środki finansowe na tworzenie i funkcjonowanie Dziennych Domów Seniora i Klubów Seniora, do rozdysponowania na 2018 r. jest 80 mln złotych.
    Z kolei Pani Maria Kaczmarczyk z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przedstawiła uczestnikom posiedzenia obszary działań na rzecz osób starszych, na które będzie można składać oferty do realizacji na zadania dofinansowywane z budżetu Województwa Łódzkiego w roku 2018 r. Wspierane będą projekty aktywizujące osoby starsze, w tym działania wspierające współpracę międzypokoleniową i wolontariat. Samorząd Województwa Łódzkiego w 2018 r. planuje zwiększyć w porównaniu z ubiegłym rokiem ogólną kwotę na realizację działań na rzecz osób starszych.
Członkom Rady przedstawiono do zaopiniowania kwestię formy składania ofert. Jednogłośnie zdecydowano, że konkurs ofert powinien być przeprowadzany nie w wersji papierowej, a z użyciem elektronicznego generatora wniosków.
    Zgromadzeni zwrócili uwagę na potrzebę współpracy między władzą samorządową i wojewódzką, tak ważną chociażby w kontekście przepływu informacji. W dalszej części obrad członkowie Rady omawiali sprawy wniesione m. in. rozpowszechnianie informacji o członkach i działalności Rady.
    Z uwagi na termin trzeciego posiedzenia Rady, podczas spotkania nie mogło zabraknąć świątecznych akcentów. Życzenia członkom Rady w imieniu swoim oraz Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia i Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Dariusza Klimczaka złożyła Pani Anna Mroczek Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Życzenia oraz słowa nadziei i miłości bliźniego przekazał zgromadzonym Ksiądz Wiesław Kamiński z Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej.
    Posiedzenie, wykładem na temat „Tradycji w nowoczesności” zakończył dr Przemysław Owczarek, Dyrektor Domu Literatury w Łodzi.

 

posiedzenie