A  A  A 

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym.  Do zakresu jej działań należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i  ocena ich realizacji programów;
3) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Członkowie Rady zostali powołani Zarządzeniem 53/15 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 29.09.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia 25/2003 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 12.08.2003 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W skład Rady obecnie wchodzą:
- Maciej Grubski - przedstawiciel Centrum Promocji Sportu i Rekreacji "DRAGON" w Poddębicach
- Barbara Kałużewska – przedstawiciel Powiatu Zduńskowolskiego
- Agnieszka Kwiecień - Stępień  – przedstawiciel Polskiego Związku Głuchych Oddziału Łódzkiego
- Tomasz Musielski - przedstawiciel Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
- Bożenna Piotrowicz – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu
- Henryka Sokołowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” i Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  w Wieruszowie
- Teresa Wrzesińska – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Łódzkiego

Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery