A  A  A 

Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -> Dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON

 Rok 2017
INFORMACJA
 

DOFINANSOWANIE  ZE  ŚRODKÓW  PFRON ROBÓT  BUDOWLANYCH  DOTYCZĄCYCH  OBIEKTÓW  SŁUŻĄCYCH  REHABILITACJI W ZWIĄZKU 
Z  POTRZEBAMI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizacja projektów w 2018 roku


Informujemy, że  w  dniu  30  listopada 2017 roku  upływa  termin  składania  wniosków o dofinansowanie robót budowlanych,  do realizacji  w  2018 roku,  dotyczących obiektów  służących  rehabilitacji  w  związku z potrzebami  osób  niepełnosprawnych,  z  wyjątkiem  rozbiórki tych  obiektów, ze  środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  będących  w  dyspozycji  Samorządu  Województwa Łódzkiego.


Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, I piętro, pokój nr 17 (Sekretariat).
W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 203 48 44.


•    WZÓR WNIOSKU  (obowiązuje dla wniosków składanych w 2017 roku) o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 sierpnia 2004 r.w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    PROCEDURY- (obowiązują dla wniosków składanych w 2017 roku) uchwała nr 1094/14, Zarządu Województwa Łódzkiego, z dnia 09 września 2014 r. w sprawie procedury przyznania i rozliczenia dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego

Prosimy także o zapoznanie się z przepisami Prawa Budowlanego oraz z wytycznymi projektowania dla osób niepełnosprawnych, co może być pomocne przy kompletowaniu załączników do wniosku (dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Obiekty budowlane, będące przedmiotem wniosku, powinny spełniać wymogi przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/
Rok 2016
 INFORMACJA

DOFINANSOWANIE  ZE  ŚRODKÓW  PFRON ROBÓT  BUDOWLANYCH  DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW  SŁUŻĄCYCH  REHABILITACJI W ZWIĄZKU Z  POTRZEBAMI  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizacja projektów w 2017 roku

Informujemy, że  w  dniu  30  listopada 2016 roku  upływa  termin  składania  wniosków o dofinansowanie robót budowlanych,  do realizacji  w  2017 roku,  dotyczących obiektów  służących  rehabilitacji  w  związku z potrzebami  osób  niepełnosprawnych,  z  wyjątkiem  rozbiórki tych  obiektów, ze  środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  będących  w  dyspozycji  Samorządu  Województwa Łódzkiego.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, I piętro, pokój nr 17 (Sekretariat). W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 203 48 44.

•    WZÓR WNIOSKU  (obowiązuje dla wniosków składanych w 2016 roku) o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 sierpnia 2004 r.w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    PROCEDURY- (obowiązują dla wniosków składanych w 2016 roku) uchwała nr 1094/14, Zarządu Województwa Łódzkiego, z dnia 09 września 2014 r. w sprawie procedury przyznania i rozliczenia dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego

Prosimy także o zapoznanie się z przepisami Prawa Budowlanego oraz z wytycznymi projektowania dla osób niepełnosprawnych, co może być pomocne przy kompletowaniu załączników do wniosku (dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Obiekty budowlane, będące przedmiotem wniosku, powinny spełniać wymogi przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/

W dniu 17 maja 2017 r. w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się:
 
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji dla beneficjentów, którzy zawarli umowy z Województwem Łódzkim o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

PREZENTACJA - dotycząca realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji;

SPIS DOKUMENTÓW - informacje i zapisy na dokumentach do rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych

Załącznik nr 2 do rozliczenia umowy


Załącznik nr 3 do rozliczenia umowy

Końcowe rozliczenie - dokumenty do końcowego roliczenia umowy
 

 
W dniu 15 czerwca 2016 r. w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się:

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji

dla beneficjentów, którzy zawarli umowy z Województwem Łódzkim o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

PREZENTACJA - dotycząca realizacji i rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji;

SPIS DOKUMENTÓW - informacje i zapisy na dokumentach do rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych

Załącznik nr 2 do rozliczenia umowy


Załącznik nr 3 do rozliczenia umowy

Końcowe rozliczenie - dokumenty do końcowego roliczenia umowyRok 2015INFORMACJA

DOFINANSOWANIE  ZE  ŚRODKÓW  PFRON ROBÓT  BUDOWLANYCH  DOTYCZĄCYCH  OBIEKTÓW  SŁUŻĄCYCH  REHABILITACJI W ZWIĄZKU Z  POTRZEBAMI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizacja projektów w 2016 roku


Informujemy, że  w  dniu  30  listopada 2015 roku  upływa  termin  składania  wniosków o dofinansowanie robót budowlanych,  do realizacji  w  2016 roku,  dotyczących obiektów  służących  rehabilitacji  w  związku z potrzebami  osób  niepełnosprawnych,  z  wyjątkiem  rozbiórki tych  obiektów, ze  środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  będących  w  dyspozycji  Samorządu  Województwa Łódzkiego.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, I piętro, pokój nr 17 (Sekretariat). W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 203 48 44.

•    WZÓR WNIOSKU  (obowiązuje dla wniosków składanych w 2015 roku) o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 sierpnia 2004 r.w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    PROCEDURY- (obowiązują dla wniosków składanych w 2015 roku) uchwała nr 1094/14, Zarządu Województwa Łódzkiego, z dnia 09 września 2014 r. w sprawie procedury przyznania i rozliczenia dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego

Prosimy także o zapoznanie się z przepisami Prawa Budowlanego oraz z wytycznymi projektowania dla osób niepełnosprawnych, co może być pomocne przy kompletowaniu załączników do wniosku (dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Obiekty budowlane, będące przedmiotem wniosku, powinny spełniać wymogi przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/Rok 2014INFORMACJA

DOFINANSOWANIE  ZE  ŚRODKÓW  PFRON ROBÓT  BUDOWLANYCH  DOTYCZĄCYCH  OBIEKTÓW  SŁUŻĄCYCH  REHABILITACJI W ZWIĄZKU  Z  POTRZEBAMI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizacja projektów w 2015 roku

Informujemy, że  w  dniu  30  listopada 2014 roku  upływa  termin  składania  wniosków o dofinansowanie robót budowlanych,  do realizacji  w  2015 roku,  dotyczących obiektów  służących  rehabilitacji  w  związku z potrzebami  osób  niepełnosprawnych,  z  wyjątkiem  rozbiórki tych  obiektów, ze  środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  będących  w  dyspozycji  Samorządu  Województwa Łódzkiego.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, I piętro, pokój nr 17 (Sekretariat).
 W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 203 48 10.


•    WZÓR WNIOSKU  (obowiązuje dla wniosków składanych w 2014 roku) o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    PROCEDURY- (obowiązują dla wniosków składanych w 2014 roku) uchwała nr 1094/14 z dnia 09 września 2014 r. w sprawie procedury przyznania i rozliczenia dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego

Prosimy także o zapoznanie się z przepisami Prawa Budowlanego oraz z wytycznymi projektowania dla osób niepełnosprawnych, co może być pomocne przy kompletowaniu załączników do wniosku (dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Obiekty budowlane, będące przedmiotem wniosku, powinny spełniać wymogi przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/

Realizacja projektów w 2014 roku

•    ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW obowiązujących dla wniosków składanych w 2013 roku.

INFORMACJA

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI W ZWIĄZKU Z POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - REALIZACJA W 2014 r.

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2013 roku upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja wniosków w 2014 r.

•    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
•    PROCEDURY - uchwała nr 1192/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 09 września 2013 r. w sprawie procedury przyznania i rozliczenia dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego

Rok 2013INFORMACJA

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW  PFRON ROBÓT  BUDOWLANYCH  DOTYCZĄCYCH  OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI W ZWIĄZKU Z POTRZEBAMI OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizacja projektów w 2014 roku

Informujemy, że  w  dniu  30  listopada 2013 roku  upływa  termin  składania  wniosków o dofinansowanie robót budowlanych,  do realizacji  w  2014 roku,  dotyczących obiektów  służących  rehabilitacji  w  związku z potrzebami  osób  niepełnosprawnych,  z  wyjątkiem  rozbiórki tych  obiektów, ze  środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  będących  w  dyspozycji  Samorządu  Województwa Łódzkiego.

W bieżącym roku 30 listopada przypada w sobotę zatem wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do dnia 29 listopada (do piątku) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, I piętro, pokój nr 17 (Sekretariat).

W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Ostateczny termin nadania przesyłki pocztowej upływa 30 listopada 2013 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: 42 203 48 10.

  • WZÓR WNIOSKU  (obowiązuje dla wniosków składanych w 2013 roku) o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • PROCEDURY - (obowiązują dla wniosków składanych w 2013 roku) uchwała nr 1192/13 z dnia 09 września 2013 r. w sprawie procedury przyznania i rozliczenia dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego


Prosimy także o zapoznanie się z przepisami Prawa Budowlanego oraz z wytycznymi projektowania dla osób niepełnosprawnych, co może być pomocne przy kompletowaniu załączników do wniosku (dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Obiekty budowlane, będące przedmiotem wniosku, powinny spełniać wymogi przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/.

Realizacja projektów w 2013 rokuRok 2012INFORMACJA


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI W ZWIĄZKU Z POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizacja projektów w 2013 roku

Informujemy, że w dniu
30 listopada 2012 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej

Łódź, ul. Snycerska 8, I piętro, pokój nr 17 (Sekretariat).

W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu:
42 203 48 10.  • WZÓR WNIOSKU  (obowiązuje dla wniosków składanych w 2012 roku) o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • PROCEDURY - (obowiązują dla wniosków składanych w 2012 roku) uchwała nr 1379/12 z dnia 20. 08. 2012 r. w sprawie przyznania i rozliczenia dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego

Prosimy także o zapoznanie się z przepisami Prawa Budowlanego oraz z wytycznymi projektowania dla osób niepełnosprawnych, co może być pomocne przy kompletowaniu załączników do wniosku (dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Obiekty budowlane, będące przedmiotem wniosku, powinny spełniać wymogi przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Przydatne informacje można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/

Realizacja projektów w 2012 rokuLink do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery