A  A  A 

-> Bliżej siebie-dalej od narkotyków

Kampania społeczna „Bliżej siebie - dalej od narkotyków”

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że przystąpiło do Antynarkotykowej Kampanii pn.: "Bliżej siebie - dalej od narkotyków".
Regionalna Kampania przebiega  w dwóch etapach:

 

 •  I etap medialny - od maja do sierpnia br.
 • II etap edukacyjny - od września do grudnia br.

 

I etap medialny:

 

17 maj 2005 r. - zaproszono lokalne media do podjęcia działań izaangażowania się w promocję idei kampanii na terenie województwa:

 1. Oddział Terenowy TVP w Łodzi,

 2. Telewizja TOYA,

 3. Polskie Radio Łódź,

 4. Radio POGODA Łódź,

 5. Radio PARADA Łódź,

 6. Radio ESKA Łódź,

 7. Radio PLUS Łódź,

 8. Radio VICTORIA Między Łodzią a Warszawą, Łowicz

 9. Dziennik Łódzki – Wiadomości Dnia Łódź,

 10. Gazeta Wyborcza Łódź,

 11. Ekspress Ilustrowany Łódź,

 12. Radio Złote Przeboje Łódź.

 

23 maj 2005 r. - zorganizowano spotkanie z przedstawicielami starostw. W wyniku spotkania do kampanii włączyły się następujące powiaty:

 • kutnowski,

 • łęczycki,

 • łowicki,

 • łódzki - wschodni,

 • pabianicki,

 • pajęczański,

 • piotrkowski,

 • rawski,

 • skierniewicki,

 • zduńskowolski,

 • opoczyński.

 

Podczas spotkania przedstawiono przedstawicielom powiatów idee kampanii i zapoznano z możliwością pozyskania materiałów kampanijnych. Przekazano formularz zgłoszeniowy oraz zlecenie na materiały kampanijne i reklamowe do kampanii. Zapotrzebowanie na materiały reklamowe do kampanii w postaci spotów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem przedstawicieli starostw powiatowych zgłosiły:

 

 1. TV MARTON, Łowicz (negocjuje cenę za emisję spotów),
 2. Telewizja NTL, Radomsko,
 3. ZW Media, Zduńska Wola,
 4. Nasze Radio Zduńska Wola,
 5. Radio Piotrków, Piotrków Trybunalski,
 6. eKutno.pl - miejski serwis informacyjny, Kutno.

 

02 czerwiec 2005 r. - zorganizowano w Urzędzie Marszałkowskim konferencję prasową, na której przedstawiono wyniki raportu z badań na temat łączenia różnych substancji we wzorach używania narkotyków w województwie łódzkim oraz poinformowano o przebiegu kampanii na terenie województwa. W konferencji uczestniczyli:

Dorota Biskupska - Neidowska - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
Anna Mroczek - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa
I redaktorzy wymienionych wcześniej mediów, mających siedzibę w Łodzi.

 

16 czerwiec 2005 r. - zorganizowano spotkanie z przedstawicielami instytucji zajmujących się problematyką narkomanii, w tym organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje z budżetu samorządu województwa na warsztaty z rodzicami, które będą prowadzone w ramach kampanii od miesiąca września. Poinformowano również o przebiegu Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

 

 1. Fundacja "ARKA"
  Łódź, ul. Kopernika 37
 2. Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
  Łódź, ul. Wieckowskiego 13
 3. Łódzkie Stowarzyszenie Psychoedukacyjne
  Łódź, ul. Piotrkowska 67
 4. Fundacja "Człowiek i Środowisko"
  Łódź, ul. Kopcińskiego 54
 5. Profilaktyczno - Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci "PROM"
  Łódź, ul. Jaracza 40
 6. Żeglarski Uczniowski Klub Młodzieży Niedostosowanej Społecznie
  Łódź, ul. Częstochowska 36
 7. Stowarzyszenie "WĘZEŁ"
  Łódź ul. Kopcińskiego 1/3
 8. Patronacka Szkoła Podstawowa PSPiA "KLANZA"
  Szkoła Podstawowa Nr 70
  Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 22
 9. Komenda Wojewódzka Policji
  Łódź, ul. Lutomierska 108/112
 10. Kuratorium Oświaty w Łodzi
  Łódź ul. Kościuszki 120 A
 11. Szkoła podstawowa Nr 184
  Łódź, ul Syrenki 19 a
 12. III Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
  Łódź, ul. Drewnowska 151
 13. Teatr Piccolo
  Łódź, ul. Bruska 42
 14. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Łódzki
  Łódź, ul. Kościuszki 48
 15. NZOZ "MONAR"
  Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży
  Łódź, ul. Tuszyńska 106
 16. NZOZ "MONAR"
  Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny w Kęblinach
  Kębliny, ul. Strykowska 3

 

10 - 22 czerwiec 2005 r. - wydrukowano lokalne ulotki, plakaty, koszulki (w załączeniu: ulotka, plakat, koszulka).

 

24 czerwca 2005 r. - zorganizowano wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

 • uruchomiono Punkt Konsultacyjno - Informacyjny "Tu możesz pytać", ul. Piotrkowska 77

 • przeprowadzono debatę - ogródek Restauracji Klubu Spadkobierców , ul. Piotrkowska 77

 • przeprowadzono ulotkową akcję uliczną, ul.Piotrkowska/Pasaż Rubinsteina

 

Patronat nad obchodami wojewódzkimi objął Marszałek Województwa.
Patronat medialny: Gazeta Wyborcza Oddział w Łodzi oraz Telewizja Polska TVP Oddział w Łodzi.

 

Debatę prowadziła Pani Magdalena Majewska, dziennikarka telewizji TVP 3 Łódź, autorka cyklicznego programu pn.: "Prowokacje", finansowanego z budżetu samorządu województwa. Emisja programu prowadzona jest w każdy drugi wtorek miesiąca od 2004r. Program ten ma charakter profilaktyczny, przedstawia problemy uzależnienia od narkotyków i jego skutki. Realizacja programu uzależniona jest od tematu, który autorka podejmuje. Najczęściej są to rozmowy z ludźmi, których życie zostało zmienione przez narkotyki - pacjenci MONAR-u, więźniowie zakładów karnych, którzy trafili tam za przestępstwa popełnione pod wpływem narkotyków, rodzice dzieci uzależnionych. Czerwcowe odcinki "Prowokacji" były poświęcone tematyce kampanii. Dlatego debata w całości kręcona była "na żywo" i wyemitowana w najbliższym tygodniu po obchodach.

 

Całość debaty rejestrowana była przez Łódzką Telewizję.

Uczestnikami debaty byli przedstawiciele władz Samorządu Województwa Łódzkiego, Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, przedstawiciele instytucji takich jak:

 

 • Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi,
 • Klinika Chorób Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego,
 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego  Oddział Detoksykacji od Narkotyków i Innych Środków Psychoaktywnych,
 • Miejski Ośrodek Profilaktyczno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi III Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łodzi,
 • Firma OMEGA REX  Producenta Testów do Wykrywania Narkotyków.

 

oraz przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych:

 

 • Profilaktyczno – Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci "PROM" w Łodzi,
 • NZOZ Stowarzyszenie "MONAR" Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny w Kęblinach,
 • NZOZ Stowarzyszenie "MONAR" Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi,
 • Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział Łódzki,
 • Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Łodzi.

 

W akcji ulotkowej udział wzięła młodzież z:

 

 • Profilaktyczno – Rozwojowego Ośrodka Młodzieży i Dzieci "PROM" w Łodzi
 • Świetlicy Socjoterapeutycznej "Słoneczna Ulica" , Fundacja "ARKA" w Łodzi
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
 • III Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łodzi
 • Stowarzyszenia "MONAR" Ośrodka Rehabilitacyjno - Readaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi

 

26 czerwiec 2005 r. - w lokalnych wiadomościach TVP 3 Oddział Łódź i innych łódzkich mediach ukazał się przekaz z obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

 

28 czerwca 2005 r. - został wyemitowany odcinek programu "Prowokacji", którego tematem była debata przeprowadzona w dniu 24 czerwca 2005 r.Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery