A  A  A 

Aktualności

  
 

24.11.2014 r.


Dyrektor Anna Mroczek odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem Kamyszem zorganizowali w dniu 21 listopada 2014 roku uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego połączoną z obchodami 25-lecia Pomocy Społecznej w Wolnej Polsce.24.11.2014 r.


Gala kończąca kampanię - Rodzinnej Energii Moc

,,Rodzinnej energii moc" pod takim hasłem odbywała się seria wielkich pikników zorganizowanych specjalnie z myślą o rodzinach Województwa Łódzkiego. Pomysłodawcą i organizatorem cyklu było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Pierwsza z imprez odbyta sie, 18 maja w Porcie Łódź, kolejne odbywały się cyklicznie w innych miastach województwa: Bełchatowie, Zduńskiej Woli, Brzezinach i Rawie Mazowieckiej.

13.11.2014 r.


„Region równych szans”

W dniu 6 listopada 2014 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim odbyło się spotkanie z uczestnikami zadania „Region Równych Szans”. Zadanie realizowane jest przez  Związek Harcerstwa Polskiego w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego. W spotkaniu udział wzięła Anna Mroczek - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

06.11.2014 r.


Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 05 listopada 2014 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych organu opiniodawczo-doradczego powołanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego w celu inspirowania przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych a także opiniowanie projektów uchwał przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


04.11.2014 r.


Pierwsze Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży

W dobie zachodzących przemian demograficznych szczególnego znaczenia nabiera włączanie osób młodych w projektowane i realizowane przedsięwzięcia na poziomie poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Ogromny potencjał aktywności społecznej tkwiący w młodych ludziach, mieszkańcach naszego województwa oraz ich własne doświadczenie i pomysły można wykorzystać w kreowaniu pozytywnego wizerunku naszego regionu. Dla rozwoju województwa ważne jest również promowanie idei aktywności i samorządności oraz zaangażowania młodzieży w przekształcanie regionu, by młode pokolenie po ukończeniu edukacji chętnie w nim pozostawało, podejmowało pracę w regionie i z regionem wiązało swoją przyszłość.

ePUAP

Lodoamacze

Powstrzymaj pijanego kierowc

Banery