A  A  A 

AktualnościLink w postaci
banera do Geoportalu Województwa Łódzkiego

Link do podstrony Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych
 

27.11.2015 r.

 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej realizując wytyczne opracowane przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące szkoleń w zakresie podniesienia bezpieczeństwa zawodowej kadry pomocy  społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych) wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, w dniu 29 września br. zorganizowało pierwsze z jedenastu jednodniowych szkoleń pn.: .: „Warsztaty dla pracowników zatrudnionych w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej w zakresie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej”.

25.11.2015 r


W dniach 20 - 21 listopada 2015 roku w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się Ogólnopolska Konferencja Suicydologiczna  z udziałem gości zagranicznych pn. „Problematyka samobójstw w II dekadzie XXI wieku”.

23.11.2015 r.Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

  
        
    20 listopada 2015 r. w Teatrze im. Jaracza w Łodzi miały miejsce  Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Patronatem honorowym objął wydarzenie Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego.

6.11.2015 r.


Jubileusz 40 rocznicy utworzenia  Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi.


W dniu 5 listopada  2015 r. w dużej sali obrad  Urzędu Miasta Łodzi odbyła się uroczystość jubileuszu  40  rocznicy utworzenia  Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi.

6.11.2015 r.


KOMUNIKAT

Zmiana miejsca szkolenia dla kadry pomocy społecznej, pn.: " Warsztaty dla pracowników zatrudnionych w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej w zakresie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej".

Link do podstrony ePUAP

Zyczenia z okazji Dnia Samorzadu Terytorialnego

Skan wyrnienia dla Samorzdu Wojewdztwa dzkiego w Konkursie Lodoamacze 2013

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Banery