A  A  A 

Aktualności

 

05.12.2016 r.


Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia AIDS 2016

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia AIDS objęte zostały honorowym patronatem Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Krajowego Centrum ds. AIDS – Agendy Ministerstwa Zdrowia. Główną ideą prowadzonych w tym czasie działań było popularyzowanie wiedzy na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z testowania w kierunku HIV.

01.12.2016 r.


Klient niedobrowolny w pomocy społecznej – szkolenie

Dnia 28 listopada 2016 r. w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się szkolenie dla asystentów rodziny z województwa łódzkiego w zakresie pracy z klientami niedobrowolnymi. Szkolenie poprowadziła dr hab. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dobroniega Trawkowska oraz pan Przemysław Chojęta, aktor Teatru Polskiego w Poznaniu.


22.11.2016 r.


„Zerwij z przemocą. Zacznij mówić”

21 listopada br. w Łódzkim Domu Kultury odbyła się Wojewódzka Konferencja pn. „Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy”, w której uczestniczyli pracownicy młodzieżowi oraz specjaliści zajmujący się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji, strażnicy miejscy, pracownicy socjalni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych – łącznie 240 osób.


22.11.2016 r.


Posłanka RP Agnieszka Hanajczyk oraz marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień złożyli życzenia rzeszy pracowników socjalnych zgromadzonych w łódzkim Teatrze Jaracza z okazji, organizowanych po raz dziewiąty, Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

Marszałek Stępień podkreślił, jak duże znaczenie ma zawód pracownika socjalnego, praca w pomocy społecznej jak i wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.


27.10.2016 r.


Pierwsi mieszkańcy  „Tuli-Luli”

W dniu 6 października 2016 r. do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli” został przyjęty pierwszy mieszkaniec.  Chłopiec urodził się w jednym z łódzkich szpitali w dniu otwarcia Ośrodka tj. 28 września 2016 r. Jego mama wyraziła wstępną zgodę na oddanie synka do adopcji. Aktualnie w Ośrodku przebywa 5 dzieci – czterech chłopców i jedna dziewczynka, a kolejnych troje oczekuje na przyjęcie.


Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery