A  A  A 

Aktualności

Baner Ogłoszenia
podmiotów polityki społecznej, który jest linkiem do podstronyLink w postaci
banera do Geoportalu Województwa Łódzkiego
 

22.06.2016 r.


W trosce o bezpieczeństwo zawodowej kadry pomocy społecznej

W bieżącym roku Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie podwyższania poziomu bezpieczeństwa zawodowej kadry pomocy społecznej, zorganizowało cykl jednodniowych szkoleń pn. „Warsztaty dla pracowników zatrudnionych w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej w zakresie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej”.

17.06.2016 r.


Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi rozpoczęło nowy cykl szkoleń pn. „Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania”, które pomagają w przygotowaniu do praktycznej formy pracy z dzieckiem – budowania strategii pomocy wybranemu dziecku w danym środowisku. Szkolenie dla pierwszej grupy uczestników odbyło się w terminie 16 – 17 czerwca 2016 r. Kolejna edycja odbędzie się we wrześniu br. (22 – 23.09.2016 r.). Uczestnikami szkolenia są przedstawiciele placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu województwa łódzkiego – łącznie 40 osób.

17.06.2016 r.


Praca ze sprawcą przemocy według Modelu Duluth

Działając w oparciu o wytyczne ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2017 na podstawie art. 8, pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390), Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w terminie 15 – 17 czerwca 2016 r. zorganizowało specjalistyczne dwuetapowe szkolenie pn. „Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie według Modelu Duluth”, w którym uczestniczyło 15 kuratorów sądowych rodzinnych z regionu łódzkiego.

17.06.2016 r.


Spotkanie Wojewódzkiej  Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 16 czerwca 2016 r. odbyło się Spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawicieli  powiatów regionu łódzkiego pn. Dobre praktyki. Wybrane usługi społeczne świadczone na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym
w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.


16.06.2016 r.


Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu

W oparciu o program pn. „Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu” opracowany na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w terminie 14 – 16 czerwca 2016 r. został zrealizowany

Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

dzka Akademia Profilaktyki Spoecznej

Banery