A  A  A 

Aktualności

 

 
 

13.11.2014 r.


„Region równych szans”

W dniu 6 listopada 2014 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim odbyło się spotkanie z uczestnikami zadania „Region Równych Szans”. Zadanie realizowane jest przez  Związek Harcerstwa Polskiego w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego. W spotkaniu udział wzięła Anna Mroczek - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

06.11.2014 r.


Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 05 listopada 2014 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych organu opiniodawczo-doradczego powołanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego w celu inspirowania przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych a także opiniowanie projektów uchwał przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


04.11.2014 r.


Pierwsze Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży

W dobie zachodzących przemian demograficznych szczególnego znaczenia nabiera włączanie osób młodych w projektowane i realizowane przedsięwzięcia na poziomie poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Ogromny potencjał aktywności społecznej tkwiący w młodych ludziach, mieszkańcach naszego województwa oraz ich własne doświadczenie i pomysły można wykorzystać w kreowaniu pozytywnego wizerunku naszego regionu. Dla rozwoju województwa ważne jest również promowanie idei aktywności i samorządności oraz zaangażowania młodzieży w przekształcanie regionu, by młode pokolenie po ukończeniu edukacji chętnie w nim pozostawało, podejmowało pracę w regionie i z regionem wiązało swoją przyszłość.

30.10.2014 r.


Spotkanie słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku

Słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku oraz osoby z organizacji pozarządowych, podejmujących działania na rzecz osób seniorów spotkali się w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 13-16 października 2014 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zorganizowało dla nich szkolenie warsztatowe. Beata Strzyżewska z Pracowni Rozwoju i Kariery „Wygraj siebie” przedstawiła uczestnikom czym jest stres, jakie są jego źródła, objawy oraz jakimi metodami można sobie z nimi radzić w życiu codziennym. Słuchacze  poznali także techniki poznawcze - rozpoznawanie i uwalnianie emocji w sytuacjach trudnych, sposoby zarządzania czasem i odpowiednie planowanie zadań oraz techniki relaksacyjne

29.10.2014 r.


ZAZ w Wieruszowie otwarty


W otwartym właśnie Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wieruszowie zatrudnienie znajdzie 30 osób niepełnosprawnych. Zakład powstał dzięki Henryce Sokołowskiej, prezes Stowarzyszenia Integracyjnego Klub Otwartych Serc w Wieruszowie.- Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w otwarciu Zakładu Aktywności Zawodowej w Wieruszowie. Wiem, jak trudno było władzom powiatu i Stowarzyszeniu Integracyjnemu Klub Otwartych Serc doprowadzić do jego uruchomienia.

ePUAP

Lodoamacze

Powstrzymaj pijanego kierowc

Banery