A  A  A 

Aktualności

 

01.08.2016 r.


Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego spotkał się wczoraj z kolonistami wypoczywającymi w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Jest to 114-osobowa grupa dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych z terenu województwa. „Wakacje za błękitnym mostem - turnus II” to gry, zabawy, ale przede wszystkim budowanie wiary w siebie poprzez działania artystyczne.

01.07.2016 r.


Policja uczy rodziców, jak rozpoznać środki psychoaktywne                       
               
    Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi w dniu 01 lipca br. zorganizowało szkolenie na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, środków odurzających i zastępczych (tzw. dopalaczy), nowych substancji psychoaktywnych oraz leków wydawanych bez przepisu lekarza – kategoria dostępności OTC.

28.06.2016 r.


Powstanie Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny – pierwszy w województwie łódzkim

W województwie łódzkim powstanie 3 w kraju (po województwie mazowieckim i śląskim), a pierwszy w województwie łódzkim Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny – poinformował podczas konferencji prasowej w dniu 28 czerwca br. marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

27.06.2016 r.


Współpraca na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom

27 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii (który przypadał 26 czerwca) odbyła się konferencja prasowa z udziałem marszałka Witolda Stępnia, wicemarszałka Dariusza Klimczaka, komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi – insp. Andrzeja Łapińskiego, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anny Mroczek oraz naczelnika wydziału prewencji KWP w Łodzi nadkom. Arkadiusza Karaska.


22.06.2016 r.


W trosce o bezpieczeństwo zawodowej kadry pomocy społecznej

W bieżącym roku Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie podwyższania poziomu bezpieczeństwa zawodowej kadry pomocy społecznej, zorganizowało cykl jednodniowych szkoleń pn. „Warsztaty dla pracowników zatrudnionych w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej w zakresie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej”.

Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

dzka Akademia Profilaktyki Spoecznej

Banery