A  A  A 

Aktualności

 

 
 

30.10.2014 r.


Spotkanie słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku

Słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku oraz osoby z organizacji pozarządowych, podejmujących działania na rzecz osób seniorów spotkali się w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 13-16 października 2014 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zorganizowało dla nich szkolenie warsztatowe. Beata Strzyżewska z Pracowni Rozwoju i Kariery „Wygraj siebie” przedstawiła uczestnikom czym jest stres, jakie są jego źródła, objawy oraz jakimi metodami można sobie z nimi radzić w życiu codziennym. Słuchacze  poznali także techniki poznawcze - rozpoznawanie i uwalnianie emocji w sytuacjach trudnych, sposoby zarządzania czasem i odpowiednie planowanie zadań oraz techniki relaksacyjne

29.10.2014 r.


ZAZ w Wieruszowie otwarty


W otwartym właśnie Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wieruszowie zatrudnienie znajdzie 30 osób niepełnosprawnych. Zakład powstał dzięki Henryce Sokołowskiej, prezes Stowarzyszenia Integracyjnego Klub Otwartych Serc w Wieruszowie.- Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w otwarciu Zakładu Aktywności Zawodowej w Wieruszowie. Wiem, jak trudno było władzom powiatu i Stowarzyszeniu Integracyjnemu Klub Otwartych Serc doprowadzić do jego uruchomienia.

29.10.2014 r.


Złoty Kłos dla Dyrektor Anny Mroczek

W dniach 15-16 października 2014 roku w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się trzecia edycja Międzynarodowej Wielobranżowej Konferencji Przedsiębiorstw Społecznych. Wydarzenie to skierowane było do liderów i osób zarządzających  przedsiębiorstwami społecznymi oraz przedstawicieli sektora publicznego i organizacji wspierających ekonomię społeczną. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Europejskie regiony na rzecz Integracji Społecznej” w którym liderem jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
Projekt skupia 28 podmiotów z całej Europy (Belgii, Czarnogóry, Węgier, Hiszpanii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii, Malty, Polski).

28.10.2014 r.


O profilaktyce problemów alkoholowych


Przedstawiciele Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z regionu spotkali się w Łodzi podczas dwóch jednodniowych szkoleń pn. „Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ocenie NIK i RIO – jak uniknąć błędów”.

09.10.2014 r.


Kamyk dla RCPS

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zostało wyróżnione podczas VII Zjazdu Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego. Dyrektor RCPS Anna Mroczek odebrała statuetkę „Kamyk dla Przyjaciół” przyznaną „w dowód uznania, z ogromną wdzięcznością za wsparcie, pomoc, dobrą radę oraz partnerstwo przy realizacji naszych przedsięwzięć”.

ePUAP

Lodoamacze

Powstrzymaj pijanego kierowc

Banery