A  A  A 

Aktualności


Baner Ogłoszenia
podmiotów polityki społecznej, który jest linkiem do podstrony
 


Ogłoszenie o szkoleniach e-learningowych z nowatorskich metod pracy socjalnej

Link w postaci
banera do Geoportalu Województwa Łódzkiego

Link do podstrony Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Link do podstrony
Program wyrównywania różnic między regionami II w obszarze A Rok 2014
 

11.12.2014 r.


Konferencja „Pomoc osobom niesamodzielnym – prezentacja projektu ustawy”


11 grudnia 2014 r. senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wspólnie z Koalicją „Na pomoc niesamodzielnym” po raz kolejny zorganizowały konferencję poświęconą projektowi ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Projekt przygotowała grupa parlamentarzystów, ekspertów, przedstawicieli koalicji,a także resortów pracy i zdrowia, kierowana przez przewodniczącego komisji rodziny senatora Mieczysława Augustyna.

03.12.2014 r.


Zdjęcie z koncertu, który odbył się w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDSWojewódzkie Obchody Światowego Dnia AIDS

W ramach  Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia AIDS Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zorganizowało w łódzkim klubie Wytwórnia w dniu 1 grudnia debatę pn. „Twoje zdrowie – najlepszy start dla dziecka”.

03.12.2014 r.


Wręczenie nagrody podczas X Szczytu w Sprawach DzieciX Szczyt w Sprawach Dzieci

W dniu 27 listopada 2014 r. w Centrum Służby Rodzinie odbył się X Szczyt w Sprawach Dzieci, który jest częścią realizowanego  w 2014 r. projektu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, mającego na celu promocję i upowszechnienie rodzinnej pieczy zastępczej: „Rodzice bez granic”. Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.


28.11.2014 r.


Witold Stępień wręcza nagrody z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika SocjalnegoWojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Najlepsi pracownicy socjalni i pomocy społecznej mijającego roku zostali nagrodzeni podczas Wojewódzkich Obchodów Pracownika Socjalnego Roku.  W uroczystości, która odbyła się w Teatrze im. Stefana Jaracza, wzięli udział marszałek Witold Stępień oraz członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak i Marcin Bugajski.

24.11.2014 r.


Bronisław Komorowski wręcza Złoty Krzyż Zasługi Annie MroczekDyrektor Anna Mroczek odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem Kamyszem zorganizowali w dniu 21 listopada 2014 roku uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego połączoną z obchodami 25-lecia Pomocy Społecznej w Wolnej Polsce.

Link do podstrony ePUAP

Skan wyrnienia dla Samorzdu Wojewdztwa dzkiego w Konkursie Lodoamacze 2013

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Banery