A  A  A 

Aktualności

 

27.05.2016 r.


Konferencja  na temat usług na rzecz rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością


W dniu 24 maja 2016 roku na terenie Centrum Konferencyjno-Bankietowego Rubin, przy ulicy Lodowej 94 w Łodzi odbyła się zorganizowana przez Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi konferencja pod nazwą: „Usługi na rzecz rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w województwie łódzkim – bariery, możliwości, potrzeby. Analiza międzyśrodowiskowa.” Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień

20.05.2016 r.


Łódzkie vs Seniorzy

W dniach 20 – 21 maja br. w Centrum Handlowo - Rozrywkowym „Sukcesja” w Łodzi odbywają się II Targi Aktywnego i Zdrowego Seniora, które stanowią element III Łódzkich Senioraliów organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi. Wśród wystawców są firmy i instytucje, które w swojej ofercie posiadają produkty i usługi, w tym z dziedziny zdrowia, medycyny, rehabilitacji, edukacji, turystyki i wypoczynku, urody czy też zagospodarowania czasu wolnego, skierowane do osób 60+.


20.05.2016 r.


XI Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

19 maja br. na terenie kompleksu boisk Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi odbyła się XI Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2016” zorganizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Jest to cykliczna impreza sportowo – rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych – podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa łódzkiego.

17.05.2016 r.


Wojewódzki Panel Ekspertów
   
W dniu 12 maja br. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi obradował Wojewódzki Panel Ekspertów w zakresie polityki społecznej. Spotkanie poświęcone było omówieniu uwag i sugestii do zmian w zapisach zawartych w „Wybranych procedurach postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole na bazie nowych uregulowań prawnych z uwzględnieniem dostosowania procedur wobec dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością”, których aktualizacją w grudniu 2015 r. zajmowali się specjaliści wchodzący w skład Panelu, jak również eksperci zewnętrzni.

17.05.2016 r.


Forum Przedstawicieli Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej w Regionie Łódzkim


W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się pierwsze Forum Przedstawicieli Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej w Regionie Łódzkim. Spotkanie zwołał marszałek Witold Stępień, wspierając starania łódzkich posłów Cezarego Grabarczyka i Włodzimierza Nykiela o należne wsparcie finansowe dla instytucji z regionu.

Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

dzka Akademia Profilaktyki Spoecznej

Banery