A  A  A 

Aktualności

Baner Ogłoszenia
podmiotów polityki społecznej, który jest linkiem do podstronyProgram Pajacyk - link


 Link w postaci
banera do Geoportalu Województwa Łódzkiego

Link do podstrony Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Link do podstrony
Program wyrównywania różnic między regionami II w obszarze A Rok 2014
 

03.08.2015 r.


Zakończenie realizacji projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”


W dniu 30 czerwca 2015 roku zakończyliśmy realizację projektu systemowego „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej”. Mamy nadzieję, że wszystkie zrealizowane działania sprzyjały podniesieniu Państwa wiedzy i umiejętności zawodowych.


03.08.2015 r.


Kolejne porozumienie w sprawie współpracy w Programie „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”

Gmina Rzgów, jako kolejny samorząd w regionie, podjęła uchwałę w sprawie włączenia się do Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”, w wyniku czego podpisane zostało porozumienie pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Rzgów w sprawie współpracy w ramach powyższego Programu.


16.07.2015 r.


Świadczenia rodzinne w Niemczech

13.07.2015 r.


Wizyta w Nadwarciańskim Grodzie


W dniach 9-10 lipca 2015 roku pani dyrektor Anna Mroczek wizytowała Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim, gdzie goszczą dzieci z rodzin wielodzietnych z naszego regionu. W dniu 10 lipca naszych kolonistów odwiedziła również pani Joanna Skrzydlewska, członek Zarządu Województwa Łódzkiego.08.07.2015 r.


„W naszej rodzinie dzieci są wychowywane, nie przechowywane”
Wizyta w rodzinnym domu dziecka

„W naszej rodzinie dzieci są wychowywane, nie przechowywane” – powiedziała Pani Dorota Ulkowska, prowadząca rodzinny dom dziecka w Łodzi, na spotkaniu z Panią Anną Mroczek Dyrektorem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej i Panią Krystyną Bartosik głównym specjalistą ds. adopcji i systemu pieczy zastępczej. I rzeczywiście, na każdym kroku w tym przytulnym domu z pięknym ogrodem, widać ogromną pracę wychowawczą, jaką w swoich podopiecznych wkłada Pani Dorota. Dzieci angażują się we wszelkie prace domowe, a na spotkanie z Panią Dyrektor samodzielnie upiekły pyszne ciasto. „Usamodzielnianie dzieci to mój główny priorytet wychowawczy” – dodała Pani Ulkowska.


Link do podstrony ePUAP

Zyczenia z okazji Dnia Samorzadu Terytorialnego

Skan wyrnienia dla Samorzdu Wojewdztwa dzkiego w Konkursie Lodoamacze 2013

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Banery