A  A  A 

Aktualności -> 29.05.2017 r.

XII Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Ziemia Łódzka 2017”25 maja 2017 r. na terenie kompleksu boisk Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi odbyła się XII Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2017” zorganizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Jest to cykliczna impreza sportowo – rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych – podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy
z terenu województwa łódzkiego.

Uczestników przywitali:
-    Pan Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego”
-    Pani Joanna Skrzydlewska – Członek  Zarządu Województwa Łódzkiego
-    Pani Jolanta Zięba-Gzik  – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
-    Pan Władysław Skwarka - Dyrektor Łódzkiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
-    Pan brygadier Grzegorz Janowski - Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
-    Pan Włodzimierz Sokołowski - Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
-    Pan st. kapitan Jacek  Jaksoń -  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
-    Pan aspirant Tomasz Kotarski - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
-    Pan Piotr Czyżewski   - Zastępca Komendanta ds. Prewencji  Straży Miejskiej w Łodzi
-    Pani Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
-    Pan  Piotr Sierpowski oraz Pan Przemysław Stelągowski - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
-    Pani Joanna Staniewska-Wziątek - Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
-    ksiądz Wiesław Kamiński - Duszpasterz Głuchych Archidiecezji Łódzkiej
-    Pani Ewa Ściborska - przedstawiciel Urzędu Miasta Łodzi
-    Pan Maciej Grubski - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Poczet sztandarowy z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie
w składzie:
-    Berczyński Damian
-    Tarcz Piotr
-     Kmiecik Krzysztof
wciągnął na maszt Flagę Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie Pan Dariusz Klimczak Wicemarszałek Województwa Łódzkiego uroczyście otworzył XII Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2017”.

W tegorocznej edycji Olimpiady wzięli udział zawodnicy z 58 Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu województwa łódzkiego. Łącznie w rywalizacji sportowej uczestniczyło 519 zawodników, w tym 18 poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 193 opiekunów i 35 niepełnosprawnych wolontariuszy.
Niepełnosprawni zawodnicy uczestniczyli w następujących konkurencjach:

Konkurencje lekkoatletyczne:
-    bieg na 100 m
-    bieg na 200 m
-    bieg na 400 m
-    sztafeta 4 x 100 m
-    skok w dal z rozbiegu
-    pchnięcie kulą mężczyzn - 4 kg
-    pchnięcie kulą kobiet - 3 kg
Konkurencje lekkoatletyczne dla zawodników o najniższym poziomie możliwości:
-    rzut piłeczką palantową
-    skok w dal z miejsca
-    rzut piłką lekarską z miejsca – 2 kg
-    bieg na 50 m
Konkurencje lekkoatletyczne dla zawodników na wózkach inwalidzkich:
-    wyścig na wózkach inwalidzkich na 50 m
-    rzut piłeczką palantową z wózka
-    pchnięcie kulą z wózka
Gry i zabawy plenerowe: (drużyny 6-osobowe)
-    przeciąganie liny
-    rzuty do celu
-    sprawnościowy tor przeszkód

Konkurencje były tak dobierane, aby każda osoba niepełnosprawna mogła wziąć w nich udział.
Po zakończonej rywalizacji odbyło się uroczyste wręczenie medali zwycięzcom poszczególnych konkurencji. Puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego, dla zdobywców największej liczby medali, z rąk Pani Joanny Skrzydlewskiej
i Pani Jolanty Zięby-Gzik odebrali zawodnicy z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.
Każdy z uczestników otrzymał dyplom i upominek.

Celem olimpiady jest integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, żeby osoby te mogły poznać swoje możliwości, zmierzyć się z innymi, a przede wszystkim budować dobry wizerunek własnej osoby.Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery