A  A  A 

Aktualności -> 27.06.2017 r.

Marihuana – uzasadniony strach czy niepotrzebna panika?


Legalizacja leczniczej marihuany od dawna jest tematem dyskusji, jednak ostatnio problem ten znów zawitał w dyskursie politycznym. 20 czerwca 2017 r. wszystkie kluby sejmowe poparły projekt ustawy dopuszczającej stosowanie leczniczej marihuany.
Liczne spory pojawiające się wokół marihuany stały się impulsem do zorganizowania przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi konferencji pn. „Marihuana – uzasadniony strach czy niepotrzebna panika”. Obrady otworzyła Anna Mroczek – dyrektor RCPS – prezentując m.in. wyniki badań prowadzonych w 2015 r. na temat używania narkotyków przez młodzież szkolną oraz dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpień prezentowanych przez wybitnych specjalistów, w tym Artura Malczewskiego (kierownika Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Kbks.PN), prof. dr hab. Krzysztofa Krajewskiego (kierownika Katedry Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), prof. dr hab. n. farm. Jolantę B. Zawilską (kierownika Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), dr n. med. Annę Klimkiewicz (adiunkta w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego), dr n. med. Jerzego Jarosza (z Fundacji Hospicjum Onkologicznego
św. Krzysztofa w Warszawie) oraz Marka Grondasa (kierownika Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Łodzi). Główne tematy wykładów koncentrowały się wokół skali używania marihuany, legalizacji marihuany jako alternatywy polityki prohibicji, następstw zdrowotnych używania rekreacyjnego kanabinoidów, medycznych zastosowań marihuany w Polsce oraz terapii ambulatoryjnej dla osób uzależnionych od marihuany. W konferencji uczestniczyło 200 osób.
Obrady poprzedził briefing prasowy z udziałem Dariusza Klimczaka, wicemarszałka województwa łódzkiego, który przekazał Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi, insp. Andrzejowi Łapińskiemu 10 szt. „walizek edukacyjnych” zawierających m.in. atrapy narkotyków. W 2016 roku Samorząd Województwa Łódzkiego po raz pierwszy przekazał Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi „walizki edukacyjne”, które były wykorzystane podczas 455 szkoleń dla 13 410 osób (w tym rodziców oraz pracowników młodzieżowych). Szkolenia zrealizowali policjanci garnizonu łódzkiego.
Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery