A  A  A 

Aktualności -> 12.07.2017 r.

Szkolenie dla przedstawicieli Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie

W dniach 5 - 7 lipca 2017 r. w Proszeniu odbyło się szkolenie dla powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa łódzkiego. Szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń oraz omówienia aktualnych działań i problemów. Pierwszego dnia szkolenia Piotr Pietrzak - przedstawiciel Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprezentował działania z zakresu ekonomii społecznej - ważnego lokalnego priorytetu i narzędzia aktywizacji społeczno - zawodowej. Szkolenie nt. klauzul społecznych oraz społecznie odpowiedzialnego zlecania zadań publicznych podczas drugiego dnia szkolenia przeprowadził Pan Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Ostatniego dnia szkolenia swoje działania prezentowali kierownicy Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: Pani Krystyna Bartosik, Kierownik Wydziału ds. Rodziny i pieczy zastępczej „Działania podejmowane na szczeblu samorządu województwa na rzecz rozwoju pieczy zastępczej w województwie łódzkim”, Pani Anna Bujwicka, Kierownik Wydziału ds. Badań i Analiz „Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej – cele, działania, płaszczyzny współpracy międzysektorowej i instytucjonalnej”, Pani Kamila Dudkiewicz, Kierownik Wydziału ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom „Punkt diagnostyki dla dzieci z FAS oraz uruchomienie telefonu niebieskiej linii na terenie województwa łódzkiego”, Pani Monika Krajewska, Kierownik Wydziału ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Działania samorządu województwa łódzkiego w zakresie aktywizacji społecznej osób z różnymi niepełnosprawnościami” oraz Pani Magdalena Rydz, Kierownik Wydziału ds. Pomocy i Integracji Społecznej której wystąpienie dotyczyło m.in. kształcenia pracowników socjalnych - I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery